JTR Gruppen logo
En totalleverandør innen spyling, supersuger, rørinspeksjon, rørfornying og trykktesting
JTR Gruppen logo

HMSK politikk

Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet

JTR Gruppen jobber i en bransje som er i stadig utvikling og endring. Med økt forkus på miljø og kvalitetsstyring har JTR Gruppen tatt et bevist valg når det kommer til fokus på HMSK arbeid. 

HMS er det viktigste interne arbeidsområdet hos JTR Gruppen.
  • Vår overordnede mål er 0 skader på mennesker og miljø.
  • Vi skal følge lover og forskrifter, etiske retningslinjer og sørge for at ingen operasjon har prioritet over sikkerhet. HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen.
  • Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet. 
 
  • Vi skal forebygge forurensing og redusere negativ miljøpåvirkning. Dette innebærer også at vi reduserer mengden avfall og optimalisere vår ressursbruk. 
  • Vi skal utføre oppdrag i henhold til kundens krav og forventninger.
  • Vi skal skape tillit hos våre kunder og trygghet hos våre ansatte.

JTR Gruppen skal kontinuerlig forbedre sine prosesser.

Din totalleverandør

Vi kan hjelpe deg med alt innen innen spyling, supersuging, rørinspeksjon, rørfornying og trykktesting.

Vårt hovedkontor er på Nærbø i Hå kommune og vi utfører daglig oppdrag fra Egersund i sør til Rennesøy i vest.