JTR Gruppen logo
En totalleverandør innen spyling, supersuger, rørinspeksjon, rørfornying og trykktesting
JTR Gruppen logo

JTR Gruppen

JTR Gruppen er spesialist på spyle- og sugetjenster innenfor komunalteknikk, industri og offshore.

Spennende tider for JTR Gruppen

Vi vil med dette informere dere om at SJT og JTR har iverksatt en prosess med mål om å fusjonere de to selskapene. JTR vil være overtagende selskap, mens SJT vil fortsette som eget selskap i området Kristiansand og Agder fylkene.

Begge selskap har lang erfaring og stor kompetanse knyttet til sine respektive kjerneområder. For å sikre videre stabilitet og ivareta den nødvendige kompetanse i tiden som kommer, har begge selskap funnet det riktig å iverksette denne prosessen.

En fusjon av de to selskapene vil styrke det nye selskapet slik at det vil være i stand til å ta på seg enda flere og mer komplekse oppgaver. Dette er i tråd med eiernes ønske om å bygge selskapet videre.

For de ansatte vil dette representere en styrking av selskapet, en utvidelse av kundebasen, og flere muligheter til å bygge opp egen kompetanse i samme selskap.

For alle våre forretningsforbindelser vil fusjonen medføre at flere kunder kan få økt tilbud innenfor samme organisasjon.

Både ledelse og eiere i de to selskap er samstemte om at dette er en god løsning, og vil alle gjøre alt som trengs for at ingen skal bli skadelidende mens prosessen pågår.
 
Orstad / Nærbø, torsdag 10. august 2017

Din totalleverandør

Vi kan hjelpe deg med alt innen innen spyling, supersuging, rørinspeksjon, rørfornying og trykktesting.

Vårt hovedkontor er lokalisert sentralt på Jæren, nærmere bestemt på Nærbø i Hå kommune og vi utfører regelmessig oppdrag i de fleste kommuner på Jæren som Stavanger, Sola, Sandnes, Randaberg, Klepp, Time, Hå og Egersund.

Vi har også en egen avdeling med spyling og rørinspeksjon i Ryfylket som tar seg av alle oppdrag i Forsand, Strand, Jørpeland, Tau og Hjelmeland området.