JTR Gruppen logo
En totalleverandør innen spyling, supersuger, rørinspeksjon, rørfornying og trykktesting
JTR Gruppen logo

Våre tjenester

JTR Gruppen er en totallevererandør av vedlikeholdstjenester for vann og avløp

Transport av slam, tørre masser og ADR / farlig avfall

JTR transporterer alle typer slam, tørre stoffer og væske, også ADR.

Vi har biler og vogntog med kapasitet fra 8,5 m3 til 38 m3.

Eksempel på fraksjoner vi kan frakte:

Oljeholdig vann
Septikk
Organisk slam fra renseanlegg
Fett fra fettutskiller
Fiskeavfall
Cement
Borekaks
Barite
Slop

Vi har avtaler med flere godkjente mottak i regionen. 

Ta kontakt for spørsmål om muligheter for frakt av slam, tørre stoffer. Væske og ADR. Vi bistår gjerne.

Din totalleverandør

Vi kan hjelpe deg med alt innen innen spyling, supersuging, rørinspeksjon, rørfornying og trykktesting.

Vårt hovedkontor er lokalisert sentralt på Jæren, nærmere bestemt på Nærbø i Hå kommune og vi utfører regelmessig oppdrag i de fleste kommuner på Jæren som Stavanger, Sola, Sandnes, Randaberg, Klepp, Time, Hå og Egersund.

Vi har også en egen avdeling med spyling og rørinspeksjon i Ryfylket som tar seg av alle oppdrag i Forsand, Strand, Jørpeland, Tau og Hjelmeland området.