JTR Gruppen logo
En totalleverandør innen spyling, supersuger, rørinspeksjon, rørfornying og trykktesting
JTR Gruppen logo

HMS&K

JTR Gruppen tatt et bevist valg når det kommer til fokus på HMSK arbeid

HMS&K

JTR Gruppen jobber i en bransje som er i stadig utvikling og endring. Med økt forkus på miljø og kvalitetsstyring har JTR Gruppen tatt et bevist valg når det kommer til fokus på HMSK arbeid. 

JTR Gruppen jobber kontinuerlig med å styrke sikkerheten og trivselen til de som jobber med og rundt oss. Samtidig har vi klare mål om å levere en tjeneste som er så skånsomt for miljøet som mulig.

JTR Gruppen tror at alle skader og yrkesrelaterte sykdommer/plager, så vel som skade på miljø og omdømme kan forebygges. HMSK arbeidet er derfor ansett som et langsiktig og nødvendig arbeid for å sikre selskapets økonomi, omdømme og videre vekst. Dette arbeidet innebærer strenge krav til kvalitet, og skal være den røde tråden i alt vi gjør.

JTR Gruppen har som mål å være markedsledende i sin bransje innen helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

JTR Gruppen er sertifisert i hendold til:
ISO 9001:2015
ISO 14001:205

JTR Gruppen er godkjent leverandør i:
Achilles
Sellihca
Startbank 
  • Godkjent leverandør i Achilles

  • Miljøsertifisering - ISO 14001:2015

  • Kvalitetsstyring - ISO 9001:2015

  • Godkjent leverandør i Sellihca

  • Godkjent leverandør i Startbank

Din totalleverandør

Vi kan hjelpe deg med alt innen innen spyling, supersuging, rørinspeksjon, rørfornying og trykktesting.

Vårt hovedkontor er lokalisert sentralt på Jæren, nærmere bestemt på Nærbø i Hå kommune og vi utfører regelmessig oppdrag i de fleste kommuner på Jæren som Stavanger, Sola, Sandnes, Randaberg, Klepp, Time, Hå og Egersund.

Vi har også en egen avdeling med spyling og rørinspeksjon i Ryfylket som tar seg av alle oppdrag i Forsand, Strand, Jørpeland, Tau og Hjelmeland området.